Home

Förvaring av frukt

Från tanke till bygg

Upphandlingsstöd
och rådgivning

Produkter

Service

Lagerplats i Saarloos ULO-anläggning i Vittsjö

Om oss

Möt en av våra kunder

Kontakta oss

  Om oss
       

Leendert Saarloos har i mer än 30 år byggt och utvecklat ULO-anläggningar. Han började som enskild firma i Holland och byggde allt som har med förvaringsteknik att göra, bland annat kylrum, airconditioning, kylmaskiner, kylanläggningar i restaurangkök, kyllastbilar och mobila kylboxar i bil till veterinärer. Med andra ord ett brett spektrum där den gemensamma nämnaren är kylförvaring.

Kunskapen inom kyltekniken växte med åren, och likaså företaget. Förvaring av färskvaror är alltid en utmaning och Leendert Saarloos specialiserade sig alltmer inom detta.

Första steget in på den Skandinaviska marknaden var när vårt holländska företag Saarloos Koeltechniek BV 1996 byggde en ULO-anläggning i Sverige. År 2008 byggde företaget en egen ULO-verkstad med lager i Vittsjö. På grund av det geografiska centrala läget i norra Skåne valdes Vittsjö. Vid det här laget har Saarloos Koeltechniek BV byggd ULO-anläggningar i samtliga Skandinaviska länderna.

För att möta den Skandinaviska marknaden grundades 2004 systerbolaget Saarloos Sverige AB, parallelt med Saarloos Koeltechniek B.V. Samma år flyttade familjen Saarloos från Nederländerna till Vittsjö i Norra Skåne.

I Vittsjö där ULO-verkstaden och lagret finns, byggdes 2008 även en ULO-anläggning. Här finns åtta kylrum som totalt rymmer 1200.000 kg frukt. Detta motsvarar ungefär lasten av 40 svenska lastbilar. Detta för att möta efterfrågan av fruktodlare för att kunna hyra plats utan att behöva bygga en egen anläggning.

Idag är Saarloos Sverige AB marknadsledare inom konstruktion av högkvalitativa ULO-anläggningar i Skandinavien. Leendert Saarloos och hans team brinner för sitt specialområde och är mån om att ge sina kunder produkter och service som är bäst på marknaden.

2012 avvecklades Saarloos Koeltechniek BV för att genom det Sverigebaserade Saarloos Sverige AB rikta sig helt mot den skandinaviska marknaden.