Home

Förvaring av frukt

Från tanke till bygg

Upphandlingsstöd
och rådgivning

Produkter

Service

Lagerplats i Saarloos ULO-anläggning i Vittsjö

Om oss

Möt en av våra kunder

Kontakta oss

 

Produkter

 

     

Nyckelfärdiga ULO-anläggningar som är byggda för framtiden.

Saarloos bygger nyckelfärdiga ULO-anläggningar och installerar även solpaneler för en ekonomisk och miljöanpassad drift. Vi erbjuder en inlärningsperiod där du som fruktodlare lär dig att hantera och fjärrstyra maskinerna genom att på distans, på t.ex en surfplatta eller dator, ha kontroll över anläggningens olika värden så att risken för att en skörd förstörs är närmast obefintlig.

Den minsta rekommenderade storleken på en ULO-cell har en storlek som rymmer mellan 70.000 till 80.000 kg äpplen. Detta för att hålla ULO-nivåerna stabila, vilket är svårt när ULO-cellerna är mindre. Många väljer att bygga en anläggning med ULO-celler som rymmer 120.000 till 150.000 kg.

Uppskattingsvis kan man räkna med att en ULO-cell som Saarloos har byggt har en livstid på ca 50 år. Dessutom är de byggda för framtiden då de klarar av lägre ULO-värden än som används idag. De kan även klara av DCA, Dynamic Controlled Atmosphere. Just detta system är relativt nytt på marknaden och är utvecklad så att systemet anpassar de olika värden i luften efter hur fruktens tillstånd är.

Om du som fruktodlare någon gång i framtiden säljer företaget, ökar värdet betydligt om det finns en ULO-anläggning.

Någon enstaka kund låter olika aktörer ansvara för olika delar i byggandet av anläggningen. Vi erbjuder även våra tjänster här, men vill påpeka att vi tidigare har stött på problem när mindre erfarna aktörer har byggt t.ex. ett golv som visar sig vara otät. Genom att ha olika aktörer som bygger varsin del, så kan man möjligtvis få ner investeringspriset något, men olika risker ökar och livslängden på anläggningen minskar.

 

Nedan är de olika delar som tillsammans skapar en komplett
ULO-anläggning:


 

 

Grunden och golvet

De ska vara specialbyggda så att de är garanterat täta för gaser och luft. När andra företag har byggt just denna delen har det hänt att den inte är helt gastät. På grund av en ULO-anläggnings extrema förhållanden med över- och undertryck, ställs mycket höga krav på golvet. Under hela ULO-anläggingens livstid ska den vara gastät, vilket är en förutsättning att hela systemet ska fungera. Om det skulle visa sig att den inte är gastät riskerar man att tvingas riva byggnaden för att kunna bygga ett nytt fundament.

Saarloos har över 30 års erfarenhet och vi rekommenderar att vi lägger både golvet och taket för att fruktodlaren långsiktigt kan använda anläggningen på ett effektivt och problemfritt sätt.

 

Next >>


 

Grunden och golvet

Rämna Fyllning

Dörrar

Kylinstallation

Scrubbers

Operativsystem

Praktiken

Solpaneler

Isoleringscell

Väggar och tak ska, liksom govet, vara tätt. Saarloos importerar väggdelarna
från Tyskland. Dessa delar består av isoleringsskum som klarar av det enorma över- och undertryck som uppstår när en ULO-cell är i bruk. Konkurrenter på marknaden använder sig ofta av billigare väggdelar av samma material, men på grund av att de är mindre täta så isolerar de inte lika bra, vilket medför risken att det uppstår sprickor som gör att cellen inte längre är gastät.

Det händer att trälådorna inte är ordentligt rengjorda, eller att ett äpple med mögelangrepp finns i lagret. Det som händer då är mögelbildning som även kan växa på cellens väggar och tak. Saarloos ULO-anläggningar är byggda av de bästa produkter på marknaden så att det inte är möjligt att detta händer. Att det växer mögel på trälådor kan vi däremot inte påverka och rekommenderar därför att använda plastlådor. Mögelrisken minskar betydligt och deras livslängd är betydligt längre än trälådorna.

 

Next >>


 

Grunden och golvet

Isoleringscell

Dörrar

Kylinstallation

Scrubbers

Operativsystem

Praktiken

Solpaneler

Rämna Fyllning

Väggdelarna isoleras ytterligare med Saarloos egen produkt Rämna Fyllning, som alla skarvar och sömmar täcks med. Rämna Fyllning är en massa som liknar färg men som är speciellt framtagen för att effektivt isolera en ULO-cell. Om en ULO-vägg skadas, så kan detta oftast repareras genom att täcka det med Rämna Fyllning. Därför rekommenderar vi att man har en reservburk i anläggningen.

Senaste trenden inom ULO-världen är att ha en allt lägre syrehalt. De cellerna som vi byggde för trettio år sedan är av en så pass hög kvalitet, att de håller även idag med de nya lägre syrehalterna.

 

Next >>


 

Grunden och golvet

Isoleringscell

Rämna Fyllning

Kylinstallation

Scrubbers

Operativsystem

Praktiken

Solpaneler


Dörrar

De dörrar vi installerar är tillverkade i Holland av företaget Salco. Att vi har valt just Salco för dessa dörrar är för att vi inte vill tumma på kvalitén. Saarloos importerar färdigmonterade dörrar för att säkerställa gastätheten. Därmed kan Salco garantera kvalitén.

När Saarloos konkurrenter påstår att de installerar Salco-dörrar, så är detta bara delvis sant. De beställer ramen till dörren från Salco, men använder samma billiga väggdelar som används i bygget av anläggningen, för att placera i dörrarna. Detta medför samma problem som vi beskriver under delen väggar och tak.

Dörrarna kan styras med en fjärrkontroll så att den som öppnar dörren inte riskerar att andas in farlig gas.

 

Next >>


 

Grunden och golvet

Isoleringscell

Rämna Fyllning

Dörrar

Scrubbers

Operativsystem

Praktiken

Solpaneler

Kylinstallation

Detta är ett speciellt kylsystem som är byggt för att förvara frukt under en längre tid. Delarna kommer bland annat från Holland, men även andra länder. Systemet monteras på plats hos kunden och även här har Saarloos 30 års erfarenhet.

Oumbärligt med detta kylsystem är att bygga in ett system för frostskydd som förebygger att det blir minusgrader i cellerna. Detta system installerar Saarloos som standard, eftersom en hel skörd kan förstöras genom frostskador.

Saarloos använder miljövänliga kylmedel och ammoniak för deras kylsystem.

Förutom kylanläggningen finns det två maskiner som får en ULO-anläggning att fungera.

 

Next >>


 

Grunden och golvet

Isoleringscell

Rämna Fyllning

Dörrar

Kylinstallation

Operativsystem

Praktiken

Solpaneler

Syre (O2) scrubber

Den första är maskinen som får ner syrehalten, en så kallad syrescrubber eller kväve-generator. Det finns olika sorter på marknaden, men Saarloos använder den mest stabila vpsa som är energisnål i användningen. Dessutom kräver den här maskinen, som tillverkas av Van Amerongen i Holland, minst underhåll. En för hög syrehalt gör frukten mjuka och ökar mognadsprocessen.


Koldioxid (CO2) scrubber

Den andra maskinen som behövs är en Koldioxid-tvättare, som i branschen kallas för ”scrubber”. Den minskar koldioxidhalten i luften som frukten producerar. Den arbetar utan att den får in onödig syre. Den här maskinen tillverkas av Van Amerongen.
Även här är det avgörande för ett lyckad resultat att det finns rätt värden. Ett för högt koldioxidvärde ger koldioxidskador på frukten. För päron innebär det att de blir ihåliga och bruna på insidan, och äpplen får fläckar på skalet. Om syrehalten är för låg uppstår en alkoholformning i frukten.

 

Next >>


 

Grunden och golvet

Isoleringscell

Rämna Fyllning

Dörrar

Kylinstallation

Scrubbers

Praktiken

Solpaneler

Operativsystem

Dessa två maskiner samt kylinstallationen, styrs på distans med ett operativsystem som installeras på datorn eller t.ex. ipad. Detta system tillverkas av Aucxis som levererar sina system till ULO-anläggninar över hela världen. Just deras system ger den bästa förvaringen och minskar riskerna till det minimala.

 

Next >>


 

Grunden och golvet

Isoleringscell

Rämna Fyllning

Dörrar

Kylinstallation

Scrubbers

Operativsystem

Solpaneler

Praktiken

Viktigt här att notera är att när Saarloos får in akuta samtal från sina kunder om driftstörningar, så handlar det i nio av tio fall om att personen styr systemet på ett felaktigt sätt. Därför erbjuder Saarloos en inlärningsperiod där fruktodlaren får lära sig att hantera systemet. Saarloos har tillgång till samma system, och om det är nödvändigt, kan även Saarloos styra det på distans. Detta i dialog med fruktodlaren. Just det här är oerhört viktigt då fel värden kan leda till att en skörd förstörs. Maskinerna kan såklart även regleras på plats i ULO-anläggningen.

En ULO-cell kan öppnas fyra till fem gånger under en säsong. Fruktodlare gör detta för att sälja delar av den förvarade skörden i olika omgångar. Det tar ca 4 timmar för att luften ska återgå till normala nivåer och cellen kan öppnas. 

När syrehalten är på normala nivåer tar man ut den planerade delen och stänger cellen igen. Värdena får enligt ett särskilt schema tas till ULO-nivåer igen. Tiden det tar för att uppnå detta varierar, men man kan räkna med ungefär 48 timmar. Ju mindre volymen frukt eller grönsakerna är, ju längre tid tar det för att komma till ULO-nivåer.

Som tidigare nämnts är det viktigt att man förvarar rätt äppelsorter, eller andra frukter eller grönsaker  inom samma cell. Saarloos ger mer än gärna råd om vad som fungerar och ej till dig som kund. Du är alltid välkommen att kontakta oss för frågor.

Saarloos erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och service. I vårt lager i norra Skåne har vi alla reservdelar som behövs för att snabbt kunna vara på plats för att kunna utföra reparationer. Mer om vår service kan du läsa här.

 

Next >>


 

Grunden och golvet

Isoleringscell

Rämna Fyllning

Dörrar

Kylinstallation

Scrubbers

Operativsystem

Praktiken

 

Solpaneler

Takytan på en ULO-anläggning kan med stor fördel användas för att ha solpaneler. Även andra industriella byggnader lämpar sig utmärkt för solpaneler eftersom det finns stora ytor att använda.

När det gäller ULO-anläggningar finns det en fördel med energibehovet som varierar under dygnet. På dagtid värmer solen byggnaden och det är den här tiden på dygnet då kylsystemet förbrukar mer energi för att hålla rätt temperatur i cellerna. På nattetid är utomhusluften i regel svalare vilket gör att kylsystemet i stället förbrukar mindre energi.

Solenergi kan lagras genom att använda den för att sänka temperaturen i ULO-lagret med t.ex. 0,2 grader. Resultatet är en miljöanpassad och ekonomisk lösning.

Viktigt för oss på Saarloos är att ständigt undersöka nya möjligheter, och använda dem i praktiken. Solpaneler är ett exempel. Vi håller oss även uppdaterade på vad som händer i utvecklingen inom ULO och DCA för att kunna ge våra kunder bästa möjliga produkter och service.

Saarloos erbjuder installation av solpaneler.

 

Top >>